Verplicht een advocaat bij uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom de uithuisplaatsing van kinderen. Als het aan de ChristenUnie en de SP ligt, komt er een nieuwe wet die bepaalt dat ouders en kinderen verplicht worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Dit geldt voor zaken over een uithuisplaatsing, maar ook bij een verzoek tot het beëindigen van het gezag van een ouder. 

Op dit moment is het niet verplicht om een advocaat te hebben in deze zaken, terwijl de impact ervan heel groot is. De maatregelen grijpen immers diep in op het gezinsleven en bepalen de toekomst van het kind in kwestie. (Verplichte) procesvertegenwoordiging is daarom geen overbodige luxe. Voor vragen en rechtsbijstand kunt u bij onze specialisten terecht!