Sluiting balies Juridisch Loket

Vanaf het jaar 2000 is de overheid gestart met het organiseren van gesubsidieerde rechtshulp om zo burgers met een juridische vraag toegang te verlenen tot juridisch advies. In 2004 is Stichting het Juridisch Loket opgericht om zo personen met weinig financiële middelen een laagdrempelig en onafhankelijk kwalitatief goed juridisch advies te kunnen geven.

Tegenwoordig is het Juridisch Loket voor zowel burgers als advocaten niet meer weg te denken uit het juridische rechtsbestel. Wanneer een persoon gebruik wenst te maken van gefinancierde rechtsbijstand, dient deze in het bezit te zijn van een doorverwijzing van het Juridisch Loket om in aanmerking te komen voor een korting op de eigen bijdrage. Mensen die zich financieel geen advocaat kunnen veroorloven, blijven op deze wijze niet verstoken van juridische bijstand van een advocaat. Dus: met een doorverwijzing, betaalbare rechtsbijstand!

Het nieuwsbericht van het Juridisch Loket dat per 11 mei a.s. alle balies worden gesloten, komt dan ook zeer onverwacht. Burgers dienen voortaan telefonisch of per e-mail om een doorverwijzing te vragen. De sluitingen worden geweten aan forse bezuinigen vanuit de overheid op de gefinancierde rechtsbijstand. Door de bezuinigen heeft het Juridisch Loket personeel moeten ontslaan waardoor de wachttijd voor burgers flink opliep. Nu de balies echter allemaal sluiten, stopt hiermee de meest laagdrempelige vorm van rechtshulp. Niet iedereen is immers in de gelegenheid om advies per telefoon of e-mail te vragen. Nog een nadelig gevolg is dat naar alle waarschijnlijkheid ook de toegang tot het recht voor burgers zal worden bemoeilijkt. Niet een ontwikkeling die valt toe te juichen…

Qudos Advocaten wijst haar cliënten altijd op de mogelijkheid van het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast is Qudos Advocaten uiteraard bereid u te helpen bij het vragen om een doorverwijzing van het Juridisch Loket, mocht u hierbij moeilijkheden ondervinden.

Voor vragen over gefinancierde rechtsbijstand kunt u uiteraard contact met ons opnemen.