WET VGGZ

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een situatie waarin u of een lid van uw familie naar mening van de overheid beschermd moet worden. De officier van justitie of de burgemeester kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank om u of uw familielid te plaatsen in een psychiatrisch ziekenhuis. Uiteraard heeft u dan rechten. Rivka Davidse en Samantha van de Voorde hebben ruime ervaring op dit rechtsgebied en zorgen ervoor dat uw belangen worden behartigd.