Mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij partijen zelf zoeken naar een oplossing voor hun geschillen, in plaats van de rechter te laten beslissen. Onder begeleiding van een goed opgeleide mediator wordt naar een oplossing voor de discussiepunten gezocht waarin partijen zich beiden kunnen vinden. Om tot die oplossing te komen moeten standpunten ter zijde worden geschoven en dienen partijen open te staan voor allerhande oplossingen. Dit wordt bereikt door niet alleen aandacht te besteden aan het geschil zelf, maar ook aan de geschiedenis van de relatie van partijen en hun visie op de toekomst. Vaak is er sprake van een gezamenlijk belang waar partijen samen aan willen werken en waarvoor oplossingen kunnen worden gevonden.

Evelien Sijnesael is mediator. Zij heeft de twee jaar durende opleiding tot specialist echtscheidingsmediator bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars met goed gevolg afgerond. Bij haar kunt u terecht voor een mediationtraject op ieder gebied van het personen –en familierecht. Evelien staat bekend om haar creatieve oplossingen en betrokkenheid bij het emotionele echtscheidingsproces.