Jeugdrecht

Qudos Advocaten is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zowel Rivka Davidse als Evelien Sijnesael hebben de specialisatieopleiding bij het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Zij hebben een grote affiniteit met dit rechtsgebied. Ook jongeren en kinderen dienen immers verzekerd te zijn van goede rechtsbijstand.

Alle bij Qudos Advocaten werkzame advocaten staan ouders en kinderen bij die te maken hebben met een uithuisplaatsing (al dan niet in de gesloten jeugdzorg), ondertoezichtstelling en voogdij. Zij hebben samen meer dan 30 jaar ervaring op dit rechtsgebied.

Rivka Davidse, Samantha van de Voorde, Valerie de Nooijer en Sandra van Steenberge staan daarnaast jongeren bij die ervan verdacht worden een strafbaar feit te hebben gepleegd. Zij worden door de rechtbank vaak tot advocaat over deze jongeren benoemd. De rechtbank vraagt hen dan de jongeren van rechtsbijstand te verlenen in hun strafzaak. Ook de rechtbank is van mening dat de belangen van deze kinderen door de advocaten van Qudos goed worden behartigd.

Ouders en kinderen die te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel, het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij Qudos Advocaten aan het goede adres om hun belangen te behartigen. Wij maken ons hard voor uw zaak.