Privacy Statement

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen geeft om uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom zorgvuldig. In het hieronderstaande geven wij meer uitleg over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

– voor – en achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie van uw legitimatiebewijs;

– overige persoonsgegevens die u verstrekt op onze website, in correspondentie, via WhatsApp en telefonisch;

– locatiegegevens;

– gegevens over uw activiteit op onze website, IP-adres, internetbrouwser en apparaat type.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– ter uitvoering van de overeenkomst tot opdracht met u;

– ter uitvoering van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verwerken van gegevens die nodig zijn om aan de administratieverplichting te voldoen;

– het vertrekken van informatie over onze diensten en het beantwoorden van uw vragen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uiteraard alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt en waarvoor ze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw dossier gedurende vijf jaren in ons archief. De vijf jaren gaan in na sluiting van uw dossier. De uitspraak in uw zaak wordt bewaard zolang Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen operationeel is, dan wel zolang diens rechtsopvolger operationeel is.

De nota’s die we aan u verzenden bewaren we zeven jaar in verband met de administratieve verplichting die op ons rust.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dat nodig is om de overeenkomst tot opdracht die wij met u hebben uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw gegevens aan de wederpartij, een deskundige, deurwaarder of onze accountant. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkingsovereenkomst zodat ook zij op dezelfde manier uw persoonsgegevens beveiligen. Ook wordt zo de vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd.

Websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De gegevens die we ontvangen proberen we zo goed mogelijk te anonimiseren. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen maakt gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics kunt u het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe e-mailen aan info@qudosadvocaten.nl of per post aan ons toezenden naar ons kantooradres (Damplein 3, 4331 GC Middelburg of Herengracht 7, 4531 GM Terneuzen). Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt van u afkomstig is dient u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te zenden. Wij vragen u om deze kopie te bewerken zoals geadviseerd door de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs). Qudos Advocaten zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen neemt uw privacy serieus. Wij zullen er dan ook alles aan doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons e-mailadres (info@qudosadvocaten.nl). Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:

– uw gegevens worden bewaard in afgesloten ruimtes (veelal voorzien van een alarm);

– op de kopie die wij van uw legitimatiebewijs maken vermelden we door de kopie heen dat het een kopie ten behoeve van uw dossier betreft;

– wij delen uw gegevens niet met derden, behoudens in de gevallen zoals hierboven omschreven;

– wij hebben adequate beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall;

– we hebben zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens onder meer om te voorkomen dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;

– de beveiliging die wij hanteren is, gelet op de technische mogelijkheden, zo goed en redelijk mogelijk.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw gegevens omgaan, draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aanpassing

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen heeft het recht de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.