Qudos Advocaten neemt de praktijk van mr. Eduard Smit over

Na 33 jaar beëindigt mr. Eduard Smit zijn advocatenpraktijk. Hij heeft Qudos Advocaten verzocht zijn cliënten verder bij te staan. Als u na 2 december 2016 telefonisch contact opneemt met mr. Smit zult u daarom één van de medewerksters van ons kantoor aan de lijn krijgen. Zijn vaste telefoonnummer is dan namelijk naar ons kantoor doorgeschakeld. Ook uw e-mails zullen door één van onze medewerksters worden beantwoord.

Mocht u onverhoopt in aanraking komen met politie en justitie en voorkeur hebben voor bijstand van mr. Smit, dan kunt u vanaf 2 december 2016 vragen naar Rivka Davidse, Samantha van de Voorde, Sandra van Steenberge of Eva Kempe. De politie is op de hoogte dat voorkeursmeldingen voor mr. Smit naar Qudos Advocaten moeten worden verzonden, maar het kan natuurlijk gebeuren dat zij u toch doorsturen naar een dienstdoende piketadvocaat. Schroom niet om dan alsnog contact met ons op te nemen zodat wij u verder kunnen helpen. Wij doen ons uiterste best om u dezelfde bijstand te verlenen als u gewend was van mr. Smit.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met u en danken mr. Smit voor het door hem in ons kantoor gestelde vertrouwen.

De vacature is vervuld

Met ingang van 1 oktober 2016 is Nicole Hoek van Dijke bij Qudos Advocaten in dienst getreden als juridisch secretaresse. Nicole werkt voor mr. Evelien Sijnesael en mr. Eva Kempe. U kunt Nicole bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Vacature

Qudos Advocaten is op zoek naar een (juridisch) secretaresse!

Voor onze vestigingen in Middelburg en Terneuzen zijn wij op zoek naar een secretaresse (m/v) voor

24 tot 40 uur per week.

Ervaring is een pré

Serieuze kandidaten kunnen hun gemotiveerde brief met curriculum vitae zenden aan

Qudos Advocaten

t.a.v. mr. Evelien Sijnesael

Damplein 3

4331 GC Middelburg

info@qudosadvocaten.nl

Index alimentatie 2016

Houdt u er rekening mee dat de alimentatie die u voldoet met ingang van 1 januari 2016 weer dient te worden geïndexeerd. Het indexeringspercentage is vastgesteld op 1,3%. De alimentatieplichtige is verplicht deze index toe te passen.

Qudos neemt de praktijk van mr. Ab Sol over

Per 1 september 2015 heeft mr. Ab Sol zijn advocatenpraktijk beëindigd. Omdat hij zijn dossiers graag wilde overdragen aan betrokken en gespecialiseerde advocaten heeft hij Qudos Advocaten benaderd. Rivka, Samantha en Sandra zullen de belangenbehartiging van de vele tevreden cliënten van mr. Sol overnemen. Indien u het kantoor van mr. Sol belt krijgt u één van deze advocaten aan de lijn. Tot 1 januari 2016 zullen zij nauw samenwerken met mr. Sol.

Heeft u vragen of wilt u kennis maken met één van de advocaten dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

De advocaten van Qudos hebben zowel een kantoor in Terneuzen als in Middelburg.

Samantha was bij Omroep Zeeland!

Op 29 juli 2015 was Samantha te gast bij Omroep Zeeland om haar professionele visie te geven op de ontwikkelingen rondom privacy en privacy-wetgeving. Terugluisteren kan hier!

Kamermeerderheid voor eigen bijdrage veroordeelde

Het wetsvoorstel ten aanzien van Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg is aangenomen.

De Tweede Kamer heeft op 23 juni 2015 ingestemd met een tweetal belangrijke wetten: de oplegging van eigen forfaitaire bijdrage aan veroordeelden voor de kosten van hun strafproces en slachtofferzorg én voor hun verblijf in een justitiële inrichting. De oppositiepartijen hebben nog er op gewezen dat gedetineerden in de regel geen geld hebben. Ook vragen zij zich af of het optuigen van een instantie om geld te innen, niet meer gaat kosten dan het oplevert. De Raad voor de Rechtspraak heeft eerder geadviseerd om de rechter te laten bepalen of een gedetineerde mee moet betalen aan de kosten die hij of zij heeft veroorzaakt. Ook de Adviescommissie voor Strafrecht raadde de wijziging af.

Het risico van een proceskostenveroordeling en de verplichting mee te betalen aan de eigen detentie zal dus een extra factor zijn waarmee cliënten rekening moeten houden als zij moeten beslissen over verzet, beroep of cassatie in een lopende strafzaak. Voor deze nieuwe maatregelen is vooralsnog geen overgangsregeling voorzien. Deze bijdrage lijkt dus direct, óók in lopende zaken, opgelegd te kunnen worden.
De eigen bijdragen zullen langs administratieve weg worden opgelegd. Er ontstaat daarmee een bestuursrechtelijke geldschuld. Het systeem van eigen bijdragen wordt dus losgekoppeld van de strafprocedure en er ontstaan aparte (beroeps)procedures.

Het risico van de oplegging van de eigen bijdragen levert misschien wel de mogelijkheid op tot nieuwe verweren in het strafproces zelf. Moet de rechter bijvoorbeeld bij de strafoplegging er rekening mee houden dat een verdachte bij de oplegging van een gevangenisstraf niet alleen zijn uitkering kwijt raakt, maar ook nog schulden krijgt omdat hij na detentie de kosten daarvan nog moet voldoen?

Rivka Davidse bij Omroep Zeeland

Rivka was op 2 juni 2015 bij Omroep Zeeland om haar visie te geven op het wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt om beelden van strafbare feiten op internet te plaatsen om zo de dader(s) op te sporen. Benieuwd naar haar mening? Kopieer dan onderstaande link in uw internetbrowser.

http://www.omroepzeeland.nl/video/2015-06-02/873440/advocaten-tegen-inbraak-op-youtube-zetten#.VW3RBYaCfvN.mailto

Inloopspreekuur Juridisch Loket

Met ingang van 1 juni 2015 kunt u het Juridisch Loket nog uitsluitend bezoeken tijdens het inloopspreekuur. In Middelburg is het inloopspreekuur iedere woensdagochtend van 9:00 tot 11:00 uur.

PZC 29 april 2015 “Middelburgs kantoor mist zaken door verkeerde afhandeling”

Middelburgs kantoor mist zaken door verkeerde afhandeling

MIDDELBURG „Wij hadden op zondag 12 april hoofdpiketdienst. Als er dan in Zeeland zoveel mensen worden opgepakt, dan verwacht je in ieder geval een aantal van die meldingen te ontvangen van de piketcentrale om die verdachten bij te staan”, zegt Rivka Davidse van Qudos Advocaten uit Middelburg.
Ze doelt op de nacht van 11 op 12 april van dit jaar toen de politie vijftien verdachten aanhield omdat ze in Renesse geweld zouden hebben gebruikt tegen burgers, beveiligers en politie.
Tot verontwaardiging van Davidse werden de meldingen echter niet aan ‘Zeeuwse’ advocaten doorgegeven en werd haar kantoor gepasseerd. Dat kwam omdat de verdachten met hun eigen bus naar het arrestantencomplex Mijkenbroek bij Breda werden gereden en daar in politiecellen werden opgesloten.
Volgens de advocate is er wat mis gegaan bij het ’uitmelden’ van de piketmeldingen door de politie of de piketcentrale. Er zijn mogelijk, als een soort automatisme, meldingen uitgestuurd aan verschillende Brabantse advocatenkantoren die op de piketlijst van Mijkenbroek stonden. „Terwijl het toch om een Zeeuwse zaak gaat”, aldus Davidse.
Het Openbaar Ministerie is verzocht uit te zoeken waar het die nacht bij het inschakelen van piketadvocaten fout is gegaan.
Volgens de advocate komt het vaker voor dat verdachten die in Zeeland worden opgepakt voor een misdrijf, maar worden over gebracht naar Brabant, automatisch een Brabantse advocaat krijgen toegewezen. Sinds de parketten van het Openbaar Ministerie en de rechtbanken van Zeeland en West-Brabant zijn samengevoegd komt het ook voor dat ‘Zeeuwse’ strafzaken op de rol van de rechtbank in Breda staan terwijl de minister beloofd heeft dat ‘Zeeuwse zaken in Zeeland door de rechtbank in Middelburg worden behandeld.
Een uitzondering daarop vormen zaken die voor de bestuursrechter komen. Die worden in principe allemaal in Breda behandeld tenzij alle partijen overeenkomen om die zaak toch in Middelburg te af te handelen.