Verplicht een advocaat bij uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom de uithuisplaatsing van kinderen. Als het aan de ChristenUnie en de SP ligt, komt er een nieuwe wet die bepaalt dat ouders en kinderen verplicht worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Dit geldt voor zaken over een uithuisplaatsing, maar ook bij een verzoek tot het beëindigen van het gezag van een ouder. 

Op dit moment is het niet verplicht om een advocaat te hebben in deze zaken, terwijl de impact ervan heel groot is. De maatregelen grijpen immers diep in op het gezinsleven en bepalen de toekomst van het kind in kwestie. (Verplichte) procesvertegenwoordiging is daarom geen overbodige luxe. Voor vragen en rechtsbijstand kunt u bij onze specialisten terecht!

Partneralimentatie

De veelbesproken serie “Waarom werken vrouwen niet?” van de KRO/NCRV deed de discussie over partneralimentatie weer flink opwaaien. Veel vrouwen werken parttime en kunnen niet volledig in hun eigen levensonderhoud voorzien. Na een echtscheiding zijn zij dan afhankelijk van partneralimentatie.

Maar hoe werkt de berekening van de partneralimentatie ook alweer?

Partneralimentatie is een bijdrage van de meest verdienende partner (onderhoudsplichtige) aan de andere partner (de onderhoudsgerechtigde). Partneralimentatie moet alleen betaald worden als er behoefte is aan een bijdrage. Om te berekenen of er behoefte is aan een bijdrage gebruiken we de zogenaamde Hof-norm. De Hof-norm berekenen we door het netto besteedbaar gezinsinkomen van partijen te berekenen. Daarop brengen we dan de kosten van de kinderen in mindering. 60% van het bedrag dat dan overblijft is de huwelijksgerelateerde behoefte. Als er eigen inkomen is dan wordt daarmee de huwelijksgerelateerde behoefte verminderd. Het bedrag dat dan resteert is de behoefte van de onderhoudsgerechtigde. Dat is gelijk het maximale bedrag dat door de onderhoudsplichtige betaald dient te worden.

Of er ook echt een bijdrage moet worden betaald hangt niet alleen af van de vraag of er een behoefte is aan een bijdrage. Er moet ook onderzocht worden of er sprake is van behoeftigheid. Behoeftigheid is de vraag of de onderhoudsgerechtigde niet zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Kan degene die een bijdrage wil bijvoorbeeld meer gaan werken? Mag dat van hem of haar verwacht worden en binnen welke termijn zou er dan voldoende inkomen moeten zijn om zelf in de huwelijksgerelateerde behoefte te voorzien? Dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden, voordat toegekomen wordt aan de vraag of er ook echt een bijdrage ontvangen of betaald moet worden.

Als vaststaat dat er behoefte en behoeftigheid is dan wordt de draagkracht van de onderhoudsplichtige berekend. Dat doen we aan de hand van het jaarinkomen van de onderhoudsgerechtigde. Op dat inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht: de woonlasten, de premie ziektekostenverzekering en de aflossing van (huwelijkse) schulden. Daarnaast wordt rekening gehouden met een bijstandsnorm, waarin de kosten van bijvoorbeeld een auto in verdisconteert zitten, maar ook de kosten van gas, water, licht en verzekeringen.

Aan het einde van de berekening resulteert er een netto bedrag aan draagkracht. Omdat partneralimentatie bij de onderhoudsgerechtigde fiscaal belast is en bij voor de onderhoudsgerechtigde fiscaal aftrekbaar is, wordt het bedrag vervolgens gebruteerd. Dát is het bedrag dat de onderhoudsplichtige kan betalen. Ligt dat bedrag onder of op de behoefte van de onderhoudsgerechtigde dan zal dit bedrag worden vastgelegd. Ligt het bedrag boven de behoefte van de onderhoudsgerechtigde dan is de behoefte het plafond en wordt het bedrag gelijk aan de behoefte vastgelegd. In onderling overleg zijn natuurlijk heel veel andere afspraken mogelijk.

Het berekenen van partneralimentatie is dus niet eenvoudig. Laat je daarom goed adviseren, of je nou moet betalen of moet ontvangen.

KERST 2020

In verband met de feestdagen zijn wij van 24 december 12:00 uur tot en met 27 december 2020 gesloten. Vanaf maandag 28 december 2020 staan wij weer voor je klaar. Wij wensen jullie fijne feestdagen!

Indexering alimentatie 2021

Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. Voor het jaar 2021 is de indexering vastgesteld op 3%. Houd daar dus rekening mee bij het betalen en ontvangen van de kinder- of partneralimentatie die je eind december en in 2021 overmaakt of ontvangt.

Wil je weten welk bedrag je eind december 2020 en in 2021 moet overmaken of ontvangen? Via deze link kun je dat eenvoudig berekenen:

https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Hittegolf

In verband met het mooie (maar wel héél erg warme) weer, sluit ons aircoloze kantoor in Middelburg iedere dag om 15 uur. Dit in ieder geval tot en met woensdag 12 augustus. De gemaakte afspraken gaan gewoon door, tenzij de betreffende advocaat een andere afspraak met je maakt.

Specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht

Vanaf vandaag is Eva ingeschreven voor de specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht. Mocht je vragen hebben op dit gebied dan kun je contact met haar opnemen via 0118 – 700 234 of eva@qudosadvocaten.nl.

Kantoor mobiel en WhatsApp

Helaas is ons kantoor op dit moment even niet bereikbaar op onze kantoormobiel (06 – 82 93 07 63). Je kunt ons wel telefonisch bereiken via de vaste lijnen (0115 – 700 234 en 0115 – 700 506). En je kan natuurlijk de betreffende advocaat gewoon nog mobiel bereiken op haar nummer. Zodra we een nieuw nummer hebben voor het secretariaat zullen we dat laten weten.

Wij gaan weer open!

Wij gaan weer open!

Maar wel met enkele afspraken. Welke? Dat lees je hieronder.

Omwille van ieders veiligheid heeft een afspraak via videobellen voor ons nog steeds de voorkeur. Mocht je toch bij ons op kantoor langs komen, dan vragen we je met het volgende rekening te houden.

Kom met maximaal twee personen.

Bij binnenkomst op ons kantoor verzoeken wij je je handen te desinfecteren met de gel die op de balie staat.

Voor zover mogelijk word je gelijk doorverwezen naar de spreekkamer waar wij veiligheidsschermen hebben geplaatst. Onze secretaresse laat je zien waar je kan gaan zitten. We vragen je daarbij de afstand van anderhalve meter in acht te nemen.

De advocaat met wie je een afspraak hebt, neemt plaats aan de andere kant van het scherm. Ook zij heeft haar handen gedesinfecteerd voordat de afspraak begint. Uit veiligheidsoverwegingen zullen we je geen koffie of thee aanbieden en kan er geen gebruik worden gemaakt van onze wc.

We vragen je stukken zo veel als mogelijk digitaal aan te leveren of in kopie mee te nemen naar de afspraak. Zo hoeven er zo min mogelijk stukken door verschillende mensen aangeraakt te worden.

De advocaat met wie je een afspraak hebt gehad, begeleidt je weer naar buiten. Ook hier weer het verzoek anderhalve meter afstand te houden.

We werken uitsluitend op afspraak. Dit geldt ook voor het afleveren van stukken. We vragen je voordat je stukken komt afleveren contact op te nemen met ons kantoor. Dat kan ook via de WhatsApp van het secretariaat. Zij zijn bereikbaar via 06 – 82 93 07 63.

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan mag je vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor op 0118-700 234.

Hopelijk tot snel!

Kantoor WhatsApp

Maatregelen Corona

Ook ons kantoor wil onder de allesbepalende lijn blijven en volgen dus het advies van het RIVM. Dit voor onze veiligheid en de veiligheid van onze medewerksters. Voor u betekent dat het volgende:

Onze besprekingen vinden alleen nog plaats via videobellen. Ook de reeds geplande besprekingen zullen worden gehouden middels videobellen. U wordt door ons gebeld of u dit wil, of dat u ervoor kiest uw afspraak te verplaatsen naar een datum na 6 april 2020 (of zoveel eerder of later als het RIVM adviseert).

Onze deur staat normaal letterlijk en figuurlijk wagenwijd open. Nu is dat alleen nog figuurlijk. Onze deur blijft dicht. Stukken kunt u in de brievenbus doen. Alleen in hoge uitzonderingssituaties doen wij de deur voor u open. U wordt dan gevraagd uw handen te desinfecteren.

In verband met het sluiten van de scholen en de kinderopvang en omdat wij in ploegen werken kan het zijn dat uw advocaat tijdens de reguliere kantoortijden niet werkt. Zij werkt dan wellicht in de avond. Het kan dan dus ook voorkomen dat u in de avond door uw advocaat gebeld wordt.

Alle zittingen gepland op of na 17 maart 2020 en tot 6 april 2020 komen te vervallen, tenzij er sprake is van een hoge urgentie of wanneer de de rechten van de verdachte of rechtzoekende worden geschonden als de zitting niet doorgaat. U kunt er vanuit gaan dat de zitting die voor u gepland is niet doorgaat, tenzij wij u bellen.

De instellingen gaan op slot. Dit betekent dat wij onze cliënten in de PI of Emergis niet of nauwelijks kunnen bezoeken.

Wij zijn telefonisch gewoon goed bereikbaar. Wij zijn u van dienst zoals wij dat altijd zijn, maar alleen op een andere manier. Wij nemen zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de wereld zo snel mogelijk Corona-vrij te krijgen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Hartelijke groet,

 

De dames van Qudos Advocaten

Dit is de allesbepalende lijn in de coronacrisis NOS