Klachten

Zowel voor Qudos Advocaten te Middelburg als Qudos Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen geldt dat alles in het werk wordt gesteld om uw zaak naar tevredenheid te behartigen. Indien u desondanks onverhoopt toch niet tevreden bent dan verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende advocaat, zodat wij kunnen bezien of wij tot een oplossing kunnen komen en herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. U kunt er ook voor kiezen contact op te nemen met mr. E. Sijnesael. Zij is ons eerste aanspreekpunt bij klachten.

Mocht dit voor u onvoldoende zijn dan kunt u bij ons kantoor terecht voor meer informatie over de afhandeling van uw klacht bij de Deken.