Klachten

Zowel voor Qudos Advocaten te Middelburg als Qudos Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen geldt uiteraard dat alles in het werk wordt gesteld om uw zaak naar tevredenheid te behartigen. Indien u desondanks onverhoopt toch niet tevreden bent dan verzoeken wij u contact op te nemen met het desbetreffende advocaat zodat wij kunnen bezien of wij tot een oplossing kunnen komen en herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Mocht dit voor u onvoldoende zijn dan kunt u bij ons kantoor terecht voor meer informatie over de afhandeling van uw klacht bij de Deken of de Geschillencommissie Advocatuur.