Inhouding rijbewijs én oplegging alcoholslotprogramma

Onder invloed van alcohol rijden is verboden. Het komt echter nog al eens voor dat mensen met een glaasje teveel op toch achter het stuur gaan zitten. Indien de politie u hierop controleert, wordt het rijbewijs ingenomen. Dit kan grote gevolgen hebben nu we vaak voor ons werk, sociale- en gezinsleven erg afhankelijk zijn van het rijbewijs.

Hoe gaat zo’n inname van het rijbewijs nu in zijn werk? Nadat u door de politie bent aangehouden en zij uw rijbewijs hebben ingenomen, krijgt u van de officier van justitie binnen 10 dagen per brief te horen of het rijbewijs aan u wordt teruggegeven. Indien dit niet het geval is, wordt u ook medegedeeld voor hoe lang u uw rijbewijs moet missen. Dit kan al gauw oplopen tot enkele maanden of zelfs meer dan een jaar!
Die paar glaasjes te veel op kunnen voor u dan ook grote gevolgen hebben. U loopt daarbij niet alleen het risico dat u een geldboete en een rijontzegging krijgt opgelegd door de politierechter, maar u kunt ook te maken krijgen met een alcoholslotprogramma. Dat laatste wordt door het CBR al snel opgelegd na een melding van de politie en wordt door elke deelnemer die gedwongen wordt eraan mee te werken als zeer kostbaar, tijdrovend en overdreven bestempeld. Vaak valt er tegen deze beslissing van het CBR helaas ook weinig te doen. Naast het strafrechtelijke traject, moet u zich dus ook nog zorgen maken over deze bestuursrechtelijke sanctie.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om tegen de strafrechtelijke inhouding van uw rijbewijs een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In een klaagschrift kunnen uw persoonlijke omstandigheden worden toegelicht, alsmede de noodzaak van een snelle teruggave van uw rijbewijs. Op het moment dat u in aanmerking komt voor een oplegging van het alcoholslotprogramma, zijn rechters snel geneigd om het rijbewijs ‘voorlopig’ aan u terug te geven Het heeft dan ook zeker zin om bij een dringende behoefte aan teruggave van uw rijbewijs een klaagschrift in te dienen.

De teruggave van het rijbewijs is bij een positieve beslissing op het klaagschrift een voorlopige. Voor wat betreft de definitieve strafoplegging nog het volgende. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat een oplegging van het alcoholslotprogramma een criminal charge is. Niks geen bestuurlijke maatregel, maar een straf! En omdat u ook al strafrechtelijk wordt vervolgd, is er sprake van een dubbele vervolging. Dit is echter verboden in Nederland (ne bis in idem). Daarom heeft in ieder geval de rechtbank in onze regio besloten voorlopig geen straffen op te leggen en de zaken aan te houden. Ook het CBR onthoudt zich thans van oplegging van het alcoholslotprogramma.

Is uw rijbewijs ingenomen en wenst u een klaagschrift hiertegen in te dienen? Qudos Advocaten kan u in deze procedure bijstaan waarbij een vast tarief kan worden afgesproken.