‘Het is eind januari; denkt u nog aan de hervorming van de kinderalimentatie?

Met ingang van 1 januari 2015 is er heel wat veranderd in kinderalimentatieland. Indien u kinderalimentatie betaalt en het betreft een bedrag van € 136,- per maand of hoger dan had u tot 1 januari 2015 recht op een teruggave van de belastingdienst (het zogeheten forfaitaire belastingvoordeel). U betaalde daardoor netto minder kinderalimentatie dan op papier was te zien en wat u overmaakte aan uw ex-partner. Bij de berekening van uw draagkracht is rekening gehouden met dit belastingvoordeel. Uw netto draagkracht is namelijk met het forfaitaire bedrag aan belastingvoordeel verhoogd. Dit belastingvoordeel is met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft. Het bedrag dat u niet meer ontvangt kan fors zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u de vastgestelde kinderalimentatie niet meer kunt voldoen. Het is daardoor verstandig uw draagkracht opnieuw te laten berekenen.

 

Daarnaast is er ook veel veranderd voor de alleenstaande ouder. Tot 1 januari 2015 had de alleenstaande ouder recht op een aantal heffingskortingen. Deze zijn grotendeels vervallen en (deels) vervangen door de alleenstaande ouderkop die bij het kindgebonden budget wordt overgemaakt op de rekening van de alleenstaande ouder. Dit bedrag kan maandelijks zo hoog zijn dat er geen behoefte van de kinderen meer overblijft. Dit betekent dan weer dat degene die alimentatie moet betalen dat niet meer hoeft te doen omdat de overheid middels de alleenstaande ouderkop in de behoefte van de kinderen voorziet.

 

Reden genoeg dus om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen. U kunt hiervoor uiteraard terecht bij Qudos Advocaten!