Samantha was bij Omroep Zeeland!

Op 29 juli 2015 was Samantha te gast bij Omroep Zeeland om haar professionele visie te geven op de ontwikkelingen rondom privacy en privacy-wetgeving. Terugluisteren kan hier!

Kamermeerderheid voor eigen bijdrage veroordeelde

Het wetsvoorstel ten aanzien van Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg is aangenomen.

De Tweede Kamer heeft op 23 juni 2015 ingestemd met een tweetal belangrijke wetten: de oplegging van eigen forfaitaire bijdrage aan veroordeelden voor de kosten van hun strafproces en slachtofferzorg én voor hun verblijf in een justitiële inrichting. De oppositiepartijen hebben nog er op gewezen dat gedetineerden in de regel geen geld hebben. Ook vragen zij zich af of het optuigen van een instantie om geld te innen, niet meer gaat kosten dan het oplevert. De Raad voor de Rechtspraak heeft eerder geadviseerd om de rechter te laten bepalen of een gedetineerde mee moet betalen aan de kosten die hij of zij heeft veroorzaakt. Ook de Adviescommissie voor Strafrecht raadde de wijziging af.

Het risico van een proceskostenveroordeling en de verplichting mee te betalen aan de eigen detentie zal dus een extra factor zijn waarmee cliënten rekening moeten houden als zij moeten beslissen over verzet, beroep of cassatie in een lopende strafzaak. Voor deze nieuwe maatregelen is vooralsnog geen overgangsregeling voorzien. Deze bijdrage lijkt dus direct, óók in lopende zaken, opgelegd te kunnen worden.
De eigen bijdragen zullen langs administratieve weg worden opgelegd. Er ontstaat daarmee een bestuursrechtelijke geldschuld. Het systeem van eigen bijdragen wordt dus losgekoppeld van de strafprocedure en er ontstaan aparte (beroeps)procedures.

Het risico van de oplegging van de eigen bijdragen levert misschien wel de mogelijkheid op tot nieuwe verweren in het strafproces zelf. Moet de rechter bijvoorbeeld bij de strafoplegging er rekening mee houden dat een verdachte bij de oplegging van een gevangenisstraf niet alleen zijn uitkering kwijt raakt, maar ook nog schulden krijgt omdat hij na detentie de kosten daarvan nog moet voldoen?

Rivka Davidse bij Omroep Zeeland

Rivka was op 2 juni 2015 bij Omroep Zeeland om haar visie te geven op het wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt om beelden van strafbare feiten op internet te plaatsen om zo de dader(s) op te sporen. Benieuwd naar haar mening? Kopieer dan onderstaande link in uw internetbrowser.

http://www.omroepzeeland.nl/video/2015-06-02/873440/advocaten-tegen-inbraak-op-youtube-zetten#.VW3RBYaCfvN.mailto

Inloopspreekuur Juridisch Loket

Met ingang van 1 juni 2015 kunt u het Juridisch Loket nog uitsluitend bezoeken tijdens het inloopspreekuur. In Middelburg is het inloopspreekuur iedere woensdagochtend van 9:00 tot 11:00 uur.

PZC 29 april 2015 “Middelburgs kantoor mist zaken door verkeerde afhandeling”

Middelburgs kantoor mist zaken door verkeerde afhandeling

MIDDELBURG „Wij hadden op zondag 12 april hoofdpiketdienst. Als er dan in Zeeland zoveel mensen worden opgepakt, dan verwacht je in ieder geval een aantal van die meldingen te ontvangen van de piketcentrale om die verdachten bij te staan”, zegt Rivka Davidse van Qudos Advocaten uit Middelburg.
Ze doelt op de nacht van 11 op 12 april van dit jaar toen de politie vijftien verdachten aanhield omdat ze in Renesse geweld zouden hebben gebruikt tegen burgers, beveiligers en politie.
Tot verontwaardiging van Davidse werden de meldingen echter niet aan ‘Zeeuwse’ advocaten doorgegeven en werd haar kantoor gepasseerd. Dat kwam omdat de verdachten met hun eigen bus naar het arrestantencomplex Mijkenbroek bij Breda werden gereden en daar in politiecellen werden opgesloten.
Volgens de advocate is er wat mis gegaan bij het ’uitmelden’ van de piketmeldingen door de politie of de piketcentrale. Er zijn mogelijk, als een soort automatisme, meldingen uitgestuurd aan verschillende Brabantse advocatenkantoren die op de piketlijst van Mijkenbroek stonden. „Terwijl het toch om een Zeeuwse zaak gaat”, aldus Davidse.
Het Openbaar Ministerie is verzocht uit te zoeken waar het die nacht bij het inschakelen van piketadvocaten fout is gegaan.
Volgens de advocate komt het vaker voor dat verdachten die in Zeeland worden opgepakt voor een misdrijf, maar worden over gebracht naar Brabant, automatisch een Brabantse advocaat krijgen toegewezen. Sinds de parketten van het Openbaar Ministerie en de rechtbanken van Zeeland en West-Brabant zijn samengevoegd komt het ook voor dat ‘Zeeuwse’ strafzaken op de rol van de rechtbank in Breda staan terwijl de minister beloofd heeft dat ‘Zeeuwse zaken in Zeeland door de rechtbank in Middelburg worden behandeld.
Een uitzondering daarop vormen zaken die voor de bestuursrechter komen. Die worden in principe allemaal in Breda behandeld tenzij alle partijen overeenkomen om die zaak toch in Middelburg te af te handelen.

Sluiting balies Juridisch Loket

Vanaf het jaar 2000 is de overheid gestart met het organiseren van gesubsidieerde rechtshulp om zo burgers met een juridische vraag toegang te verlenen tot juridisch advies. In 2004 is Stichting het Juridisch Loket opgericht om zo personen met weinig financiële middelen een laagdrempelig en onafhankelijk kwalitatief goed juridisch advies te kunnen geven.

Tegenwoordig is het Juridisch Loket voor zowel burgers als advocaten niet meer weg te denken uit het juridische rechtsbestel. Wanneer een persoon gebruik wenst te maken van gefinancierde rechtsbijstand, dient deze in het bezit te zijn van een doorverwijzing van het Juridisch Loket om in aanmerking te komen voor een korting op de eigen bijdrage. Mensen die zich financieel geen advocaat kunnen veroorloven, blijven op deze wijze niet verstoken van juridische bijstand van een advocaat. Dus: met een doorverwijzing, betaalbare rechtsbijstand!

Het nieuwsbericht van het Juridisch Loket dat per 11 mei a.s. alle balies worden gesloten, komt dan ook zeer onverwacht. Burgers dienen voortaan telefonisch of per e-mail om een doorverwijzing te vragen. De sluitingen worden geweten aan forse bezuinigen vanuit de overheid op de gefinancierde rechtsbijstand. Door de bezuinigen heeft het Juridisch Loket personeel moeten ontslaan waardoor de wachttijd voor burgers flink opliep. Nu de balies echter allemaal sluiten, stopt hiermee de meest laagdrempelige vorm van rechtshulp. Niet iedereen is immers in de gelegenheid om advies per telefoon of e-mail te vragen. Nog een nadelig gevolg is dat naar alle waarschijnlijkheid ook de toegang tot het recht voor burgers zal worden bemoeilijkt. Niet een ontwikkeling die valt toe te juichen…

Qudos Advocaten wijst haar cliënten altijd op de mogelijkheid van het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast is Qudos Advocaten uiteraard bereid u te helpen bij het vragen om een doorverwijzing van het Juridisch Loket, mocht u hierbij moeilijkheden ondervinden.

Voor vragen over gefinancierde rechtsbijstand kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Weekmarkt op Damplein

In verband met de weekmarkt op Damplein is het op 12, 19 en 26 maart 2015 niet mogelijk om op het Damplein te parkeren. Ons kantoor is uiteraard wel bereikbaar. Parkeren kan op de Dam.

Qudos Advocaten breidt uit naar Zeeuws – Vlaanderen!

Met ingang van heden is Qudos Advocaten een samenwerkingsverband aangegaan met mr. Sandra van Steenberge. Zij zal vanaf vandaag kantoor houden met Qudos Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. U vindt het kantoor aan de Herengracht 7 te Terneuzen. Het kantoor is makkelijk te bereiken en (betaald) parkeren kan voor de deur.

Sandra heeft als specialisatie het strafrecht en letselschadezaken. In het strafrecht staat Sandra zowel verdachten als slachtoffers bij. Daarnaast voert Sandra een algemene praktijk, waardoor u voor vele juridische vragen bij haar terecht kunt.

Naast Sandra zal ook Evelien regelmatig op het kantoor in Terneuzen te vinden zijn. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over het familie- en jeugdrecht.

Het kantoor in Terneuzen is bereikbaar op nummer 06 – 30 96 77 78. Schroom niet te bellen om een vrijblijvende afspraak te maken om uw juridisch probleem te bespreken

Omstreden bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand gaan gelukkig (voorlopig) niet door!

http://nos.nl/artikel/2014340-eerste-kamer-tegen-bezuiniging-op-rechtsbijstand.html

 

 

 

 

Openingstijden Qudos Advocaten

De feestdagen staan weer voor de deur. Ons kantoor is geopend op maandag 29 en dinsdag 30 december 2014. Op 24, 25, 26 en 31 december 2014 is ons kantoor gesloten. Dit geldt ook voor 1 en 2 januari 2015. Op die dagen zijn onze advocaten in spoedgevallen uiteraard wel mobiel bereikbaar.

Qudos Advocaten wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 en danken u voor de prettige samenwerking in het jaar 2014!