Alcoholslotprogramma

Op 21 december 2014 schreef Rivka op onze site een nieuwsbericht over het alcoholslotprogramma. Zij gaf toen al aan dat veel alcoholzaken worden aangehouden in verband met een te verwachtten beslissing van de Hoge Raad. Inmiddels is bekend dat de Hoge Raad op dinsdag 3 maart om 12.30 uur uitspraak doet in de zogenoemde alcoholslotzaak. In deze strafzaak gaat het om de vraag of iemand die verplicht deelneemt aan het alcoholslotprogramma daarnaast strafrechtelijk kan worden vervolgd.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet een dag later, op woensdag 4 maart om 10.15 uur, uitspraak in een bestuursrechtelijke zaak over het alcoholslotprogramma.

Qudos Advocaten zal u via de site van beide uitspraken op de hoogte houden!

Qudos Advocaten breidt uit naar Zeeuws – Vlaanderen!

Met ingang van heden is Qudos Advocaten een samenwerkingsverband aangegaan met mr. Sandra van Steenberge. Zij zal vanaf vandaag kantoor houden met Qudos Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. U vindt het kantoor aan de Herengracht 7 te Terneuzen. Het kantoor is makkelijk te bereiken en (betaald) parkeren kan voor de deur.

Sandra heeft als specialisatie het strafrecht en letselschadezaken. In het strafrecht staat Sandra zowel verdachten als slachtoffers bij. Daarnaast voert Sandra een algemene praktijk, waardoor u voor vele juridische vragen bij haar terecht kunt.

Naast Sandra zal ook Evelien regelmatig op het kantoor in Terneuzen te vinden zijn. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over het familie- en jeugdrecht.

Het kantoor in Terneuzen is bereikbaar op nummer 06 – 30 96 77 78. Schroom niet te bellen om een vrijblijvende afspraak te maken om uw juridisch probleem te bespreken

‘Het is eind januari; denkt u nog aan de hervorming van de kinderalimentatie?

Met ingang van 1 januari 2015 is er heel wat veranderd in kinderalimentatieland. Indien u kinderalimentatie betaalt en het betreft een bedrag van € 136,- per maand of hoger dan had u tot 1 januari 2015 recht op een teruggave van de belastingdienst (het zogeheten forfaitaire belastingvoordeel). U betaalde daardoor netto minder kinderalimentatie dan op papier was te zien en wat u overmaakte aan uw ex-partner. Bij de berekening van uw draagkracht is rekening gehouden met dit belastingvoordeel. Uw netto draagkracht is namelijk met het forfaitaire bedrag aan belastingvoordeel verhoogd. Dit belastingvoordeel is met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft. Het bedrag dat u niet meer ontvangt kan fors zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u de vastgestelde kinderalimentatie niet meer kunt voldoen. Het is daardoor verstandig uw draagkracht opnieuw te laten berekenen.

 

Daarnaast is er ook veel veranderd voor de alleenstaande ouder. Tot 1 januari 2015 had de alleenstaande ouder recht op een aantal heffingskortingen. Deze zijn grotendeels vervallen en (deels) vervangen door de alleenstaande ouderkop die bij het kindgebonden budget wordt overgemaakt op de rekening van de alleenstaande ouder. Dit bedrag kan maandelijks zo hoog zijn dat er geen behoefte van de kinderen meer overblijft. Dit betekent dan weer dat degene die alimentatie moet betalen dat niet meer hoeft te doen omdat de overheid middels de alleenstaande ouderkop in de behoefte van de kinderen voorziet.

 

Reden genoeg dus om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen. U kunt hiervoor uiteraard terecht bij Qudos Advocaten!

Omstreden bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand gaan gelukkig (voorlopig) niet door!

http://nos.nl/artikel/2014340-eerste-kamer-tegen-bezuiniging-op-rechtsbijstand.html

 

 

 

 

Openingstijden Qudos Advocaten

De feestdagen staan weer voor de deur. Ons kantoor is geopend op maandag 29 en dinsdag 30 december 2014. Op 24, 25, 26 en 31 december 2014 is ons kantoor gesloten. Dit geldt ook voor 1 en 2 januari 2015. Op die dagen zijn onze advocaten in spoedgevallen uiteraard wel mobiel bereikbaar.

Qudos Advocaten wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 en danken u voor de prettige samenwerking in het jaar 2014!

Inhouding rijbewijs én oplegging alcoholslotprogramma

Onder invloed van alcohol rijden is verboden. Het komt echter nog al eens voor dat mensen met een glaasje teveel op toch achter het stuur gaan zitten. Indien de politie u hierop controleert, wordt het rijbewijs ingenomen. Dit kan grote gevolgen hebben nu we vaak voor ons werk, sociale- en gezinsleven erg afhankelijk zijn van het rijbewijs.

Hoe gaat zo’n inname van het rijbewijs nu in zijn werk? Nadat u door de politie bent aangehouden en zij uw rijbewijs hebben ingenomen, krijgt u van de officier van justitie binnen 10 dagen per brief te horen of het rijbewijs aan u wordt teruggegeven. Indien dit niet het geval is, wordt u ook medegedeeld voor hoe lang u uw rijbewijs moet missen. Dit kan al gauw oplopen tot enkele maanden of zelfs meer dan een jaar!
Die paar glaasjes te veel op kunnen voor u dan ook grote gevolgen hebben. U loopt daarbij niet alleen het risico dat u een geldboete en een rijontzegging krijgt opgelegd door de politierechter, maar u kunt ook te maken krijgen met een alcoholslotprogramma. Dat laatste wordt door het CBR al snel opgelegd na een melding van de politie en wordt door elke deelnemer die gedwongen wordt eraan mee te werken als zeer kostbaar, tijdrovend en overdreven bestempeld. Vaak valt er tegen deze beslissing van het CBR helaas ook weinig te doen. Naast het strafrechtelijke traject, moet u zich dus ook nog zorgen maken over deze bestuursrechtelijke sanctie.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om tegen de strafrechtelijke inhouding van uw rijbewijs een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In een klaagschrift kunnen uw persoonlijke omstandigheden worden toegelicht, alsmede de noodzaak van een snelle teruggave van uw rijbewijs. Op het moment dat u in aanmerking komt voor een oplegging van het alcoholslotprogramma, zijn rechters snel geneigd om het rijbewijs ‘voorlopig’ aan u terug te geven Het heeft dan ook zeker zin om bij een dringende behoefte aan teruggave van uw rijbewijs een klaagschrift in te dienen.

De teruggave van het rijbewijs is bij een positieve beslissing op het klaagschrift een voorlopige. Voor wat betreft de definitieve strafoplegging nog het volgende. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat een oplegging van het alcoholslotprogramma een criminal charge is. Niks geen bestuurlijke maatregel, maar een straf! En omdat u ook al strafrechtelijk wordt vervolgd, is er sprake van een dubbele vervolging. Dit is echter verboden in Nederland (ne bis in idem). Daarom heeft in ieder geval de rechtbank in onze regio besloten voorlopig geen straffen op te leggen en de zaken aan te houden. Ook het CBR onthoudt zich thans van oplegging van het alcoholslotprogramma.

Is uw rijbewijs ingenomen en wenst u een klaagschrift hiertegen in te dienen? Qudos Advocaten kan u in deze procedure bijstaan waarbij een vast tarief kan worden afgesproken.

Rivka Davidse strafrechtspecialist

Op 8 december 2014 heeft mr. Rivka Davidse de specialisatieopleiding strafrecht van het Willem Pompe Instituut afgerond. Rivka is nu officieel strafrechtspecialist. Voor al uw vragen over het strafrecht kunt u bij haar terecht.

Indexering alimentatie 2015 bekend

Op grond van het burgerlijk wetboek dient de vastgestelde alimentatie ieder jaar te worden geïndexeerd. De index wordt ieder jaar aan het einde van het jaar voor het komende jaar bepaald. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Kort gezegd komt het er op neer dat u eind november van ieder jaar op de hoogte gesteld wordt van het indexeringspercentage waarmee u de alimentatie die u betaalt dient te verhogen. De verhoging gaat in per 1 januari van ieder jaar.

 

Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%. Op de site van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u berekenen welk bedrag u deze maand dient over te maken.

 

Het is van groot belang dat u de alimentatie jaarlijks indexeert. De tekortkoming in de betaling kan anders aardig oplopen en is voor de ontvanger van de bijdrage te incasseren via een deurwaarder of het LBIO tot wel vijf jaar terug. Als alimentatiegerechtigde kunt u de alimentatieplichtige ieder jaar wijzen op het indexeringspercentage.

 

Per 1 januari 2015 verandert er fiscaal nog heel wat met betrekking tot met name de kinderalimentatie. U leest daarover meer in ons volgende nieuwsbericht.